Arbeidsleder Frida, 26 år

Jeg fikk kjennskap til Assent gjennom en venn og ble anbefalt dem som BPA-leverandør.

Assent er et trygt, effektivt og imøtekommende BPA-firma og jeg får god oppfølging i hverdagen.

Noen av grunnene til at jeg valgte dem, var fordi de har kontoret sitt i Bergen og har derfor mulighet til å ha fysiske møter med mange av sine brukere.

Fordelen ved at Assent er et litt mindre firma, er at de har større kapasitet til å følge opp hver enkelt bruker individuelt.
De gjør rett og slett hverdagen bedre.