Rollen som BPA-assistent

Jobben som BPA-assistent varierer veldig ut ifra hvem du jobber som assistent for. Det er ulike oppgaver og aktiviteter du får være med på, alt ettersom hva BPA-mottakeren har behov for og ønsker. Ingen mennesker er like, derfor er heller ingen arbeidsledere like, og jobben byr på stor variasjon ut ifra hvem du jobber for. Hver person med BPA er et helt unikt menneske med sin egen personlighet, egne interesser og egen hverdag. Les eksempler på hva BPA-ordninger kan innebære her. Din jobb er å assistere så et annet menneske kan få leve livet sitt på den måten de ønsker, og slik bistå til selvstendiggjøring og frigjøring.

Arbeidslederen har ansvaret for å lede deg i det daglige. Arbeidslederen er i de aller fleste tilfeller den som mottar BPA-tjenestene, men i noen tilfeller kan det være en forelder eller en annen som kjenner personen godt som er arbeidsleder. Dere vil i samarbeid avtale når du skal jobbe, og du vil ha oversikt over timene dine i vårt elektroniske timeregistreringssystem. Som assistent vil du ha en stillingsbeskrivelse å forholde deg til, og skal utføre de oppgavene som ligger til stillingen.

Jobben som BPA-assistent er en meningsfull jobb der du kan få muligheten til å bidra positivt i en annens liv. Som assistent kan du lære noe nytt hver dag og virkelig utgjøre en forskjell for et annet menneske. Noen av de viktigste egenskapene i denne jobben er respekt og omsorg for personen du jobber for. Det er også viktig å være samarbeidsvillig og kommunisere godt, for å sikre et godt samarbeid med arbeidsleder.

Som assistent bidrar du til at arbeidslederen får leve livet sitt på sine egne premisser. Du kan være en del av et team som jobber for å utjevne forskjeller i samfunnet og arbeider for likestilling og frigjøring.

For å være en god assistent må du være trygg i jobben.

Derfor gir vi deg:

  • Tariffavtale og ryddige arbeidsforhold
  • Egen kontaktperson
  • Fleksible arbeidstidsordninger
  • Gratis e-læringskurs
  • Enkelt, elektronisk timeføringssystem
  • Mulighet for å registrere deg i vikarpool

Ring oss på 453 30 231 eller send oss en e-post på bpa@assent.no hvis du er nysgjerrig på arbeidet som assistent!

Jobben som assistent

En av våre ansatte forteller:

«Som ansatt i Assent får man god oppfølging og god informasjon.
Jeg opplever at de er strukturert, ryddig og seriøse.
De tar både arbeidsleder og deg som ansatt på alvor.
Har du spørsmål som ansatt, så får du raskt svar og veileding fra Assent.
Et trygt sted å være ansatt.»

-Torunn