BPA for barn

Ingen barn er like og ingen familier er like. Både behov og ønsker varierer fra et barn til et annet. Vi i Assent er tett på de familiene vi samarbeider med, og skreddersyr BPA-ordningen slik at den passer for hvert enkelt barn og hver enkelt familie.

For barn med funksjonsnedsettelser kan BPA bidra til en tilrettelagt hverdag som gir barnet en trygghet i møte med skole og fritid, og en god oppvekst. Med Assent kan barnet ditt dyrke sine hobbyer og interesser på lik linje med andre barn. Å ha friheten til å delta på musikkøving, fotball eller andre sosiale aktiviteter er en viktig del av det å vokse opp og et viktig tiltak for å hindre utenforskap. Med Assent kan barn og unge få friheten til å gjøre det som gir dem glede og trivsel i hverdagen.

BPA gjennom Assent gjør det mulig for dere å skreddersy hverdagen slik at den passer til deres ønsker, og gjøre familielivet mer fleksibelt. Les mer om ditt barn kan få BPA her og se hvordan du kan søke om BPA i kommunene vi samarbeider med her.

I en familie har alle sine individuelle behov, og i Assent ser vi alltid helhetlig på situasjonen og bruker vår kompetanse til å tilrettelegge for de behovene en familie har. Slik ivaretar vi både hele familiens behov og barnets behov. Vi gir hele familien støtte i hverdagen, slik at familielivet kan bli slik dere ønsker det. Vi får tilbakemeldinger om at barnet og familien får mer frihet til å styre sin hverdag når våre medarbeidere dekker assistansebehovet.

Omsorgsoppgavene til foreldre for barn med funksjonsnedsettelse kan være svært omfattende. Med BPA kan disse omsorgsoppgavene fordeles, slik at rollene innad i familien blir ivaretatt, ved at foreldrene får være foreldre for barnet, og assistenten tar seg av de oppgavene som ønskes. Assistentene skal være barnas hender og føtter, og følge barnets ønsker. På denne måten kan løsrivelsen fra foreldrene og behovet for selvstendighet og privatliv ivaretas etter som barnet blir større. Foreldrene får da også muligheten til å ivareta sine egne behov og interesser.

Et eksempel på hvordan BPA for barn kan se ut:

Emil (8) har autisme, og har 30 timer med BPA i uken. Emil har et BPA-team som består av 5 faste assistenter og 2 tilkallingsvikarer. Om morgenen bistår assistentene Emil med å komme seg opp av sengen, kle på seg, spise frokost sammen med familien og kjøres til skolen. Etter skoledagen blir assistenten med på familieselskaper, terapiridning, lek med venner og ferieturer.

Når barnet er under 16 år er foresatte som oftest arbeidsleder for assistentene.

Etter fylte 16 år kan barnet ta større del i rollen som arbeidsleder, hvis det er ønskelig. Som arbeidsleder for ditt barns assistenter er det mye å sette seg inn i. Vi i Assent tilbyr opplæring og oppfølging i hvert steg av prosessen. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for familier der et barn har BPA, og kan hjelpe dere med alle sider av BPA-ordningen. Vi tilpasser opplæringen og oppfølgingen av assistenter, arbeidsledere og medarbeidsledere.

Med Assent i ryggen kan dere være trygge på at dere og barnet deres er i gode hender, og at vi gjør alt vi kan for at dere skal få en best mulig familiehverdag. Vår driftsleder Lene Printzlau Våmartveit har over 20 års erfaring med barn og unge med funksjonsnedsettelser, og vil veldig gjerne slå av en prat med dere.

Ring Lene

Ring Lene på tlf. 453 30 231
eller send en e-post på bpa@assent.no
hvis du lurer på noe om BPA for barn,
eller lurer på om vi kan være
en god match for din familie.

Når barnet er under 16 år er foresatte som oftest arbeidsleder for assistentene.

Etter fylte 16 år kan barnet ta større del i rollen som arbeidsleder, hvis det er ønskelig. Som arbeidsleder for ditt barns assistenter er det mye å sette seg inn i. Vi i Assent tilbyr opplæring og oppfølging i hvert steg av prosessen. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for familier der et barn har BPA, og kan hjelpe dere med alle sider av BPA-ordningen. Vi tilpasser opplæringen og oppfølgingen av assistenter, arbeidsledere og medarbeidsledere.

Med Assent i ryggen kan dere være trygge på at dere og barnet deres er i gode hender, og at vi gjør alt vi kan for at dere skal få en best mulig familiehverdag. Vår driftsleder Lene Printzlau Våmartveit har over 20 års erfaring med barn og unge med funksjonsnedsettelser, og vil veldig gjerne slå av en prat med dere.

Ring Lene

Ring Lene på
tlf. 453 30 231
eller send en e-post
på bpa@assent.no
hvis du lurer på noe
om BPA for barn,
eller lurer på om
vikan være
en god match
for din familie.