Assent-familien

Med Assent får du tett og nær oppfølging i BPA-ordningen din. Når du velger Assent som samarbeidspartner vil du bli sett, hørt og støttet av oss. Våre kjerneverdier er:

  • Etterrettelig
  • Inkluderende
  • Løsningsorientert
  • Engasjert

Du kan være trygg på vår kompetanse. Vi har lang erfaring med BPA og vi forskjellsbehandler ingen. Stor eller liten BPA-ordning – vi behandler alle likt og du kan alltid stole på at det er dine individuelle behov som er grunnlaget for hjelpen du mottar.

Vi skal være dine veiledere, mentorer og støttespillere i utfordrende situasjoner. Vi skal bidra til at du klarer oppgaven som arbeidsleder med den største selvfølgelighet, og vi gir grundig opplæring i alle lover og regler du må kunne for å være en god leder for dine assistenter.

«Jeg har Assent i ryggen»

Vi er veldig opptatt av å være en nær og tett BPA-leverandør, slik at du som arbeidsleder lykkes i din BPA-ordning. Vi vet at det til tider kan være utfordrende og slitsomt, derfor er det viktig for oss at du kjenner at du har Assent i ryggen. Vi kan bistå med både små og store oppgaver, alt fra turnusplanlegging til personalmøter og medarbeidersamtaler.

Vi har levert BPA-tjenester siden 2014, og har lang erfaring med både små og store BPA-ordninger. Et av våre spesialfelt er BPA til barn og unge, som er noe vi har lang erfaring med.

Om oss

Assent har organisert BPA-tjenester siden 2014.
I dag har vi konsesjon på levering av BPA til mange kommuner over hele landet.

Ta kontakt med oss på tlf. 453 30 231 for å høre om vi er der du bor, eller se her.

Vi har inngående kjennskap til pasient- og brukerettsloven, dine rettigheter som arbeidsleder i en BPA-ordning
og kommunens plikter overfor deg. Vi oppdaterer oss kontinuerlig på de nyeste retningslinjene innen dette.

For oss er det viktig at du i størst mulig grad kan leve et uavhengig og selvstendig liv
– et liv der dine behov blir oppfylt og du får leve livet ditt på dine premisser.

Vi er medlem i NHO og våre tjenester er i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

LENE

Driftsleder BPA

Tlf. 453 30 231

MONIKA

Driftskoordinator BPA

Tlf. 453 30 237

ADA

Daglig leder

Tlf. 906 72 196

BJØRNAR

Økonomisjef

Tlf. 948 28 880

LEA

Regnskapsmedarbeider

Tlf. 453 30 038

HANNA

Økonomimedarbeider

Tlf. 453 30 231

ANETTE

Erfaring – og kundekonsulent

Tlf. 453 30 143

TORUN

Anbuds- og KHMS-ansvarlig

Tlf. 453 30 231

NELLY

Stressmestringshund

Tlf. 453 30 231

EIFEL

Sjefshund

Tlf. 453 30 231

SALLY

HR-medarbeider

Tlf. 453 75 580

ELISE

HR-leder

Tlf. 453 75 580

CAMILLA

Driftskoordinator BPA

Tlf. 453 30 231

LINE

Sykepleier/Verneombud

Tlf. 469 66 749

ANNE-LENE

Faglig rådgiver

Tlf. 907 70 499