Assent-familien

Med Assent får du tett og nær oppfølging i BPA-ordningen din. Når du velger Assent som samarbeidspartner vil du bli sett, hørt og støttet av oss. Våre kjerneverdier er:

  • Etterrettelig
  • Inkluderende
  • Løsningsorientert
  • Engasjert

Du kan være trygg på vår kompetanse. Vi har lang erfaring med BPA og vi forskjellsbehandler ingen. Stor eller liten BPA-ordning – vi behandler alle likt og du kan alltid stole på at det er dine individuelle behov som er grunnlaget for hjelpen du mottar.

Vi skal være dine veiledere, mentorer og støttespillere i utfordrende situasjoner. Vi skal bidra til at du klarer oppgaven som arbeidsleder med den største selvfølgelighet, og vi gir grundig opplæring i alle lover og regler du må kunne for å være en god leder for dine assistenter.

«Jeg har Assent i ryggen»

Vi er veldig opptatt av å være en nær og tett BPA-leverandør, slik at du som arbeidsleder lykkes i din BPA-ordning. Vi vet at det til tider kan være utfordrende og slitsomt, derfor er det viktig for oss at du kjenner at du har Assent i ryggen. Vi kan bistå med både små og store oppgaver, alt fra turnusplanlegging til personalmøter og medarbeidersamtaler.

Vi har levert BPA-tjenester siden 2014, og har lang erfaring med både små og store BPA-ordninger. Et av våre spesialfelt er BPA til barn og unge, som er noe vi har lang erfaring med.

Om oss

Assent har organisert BPA-tjenester siden 2014.
I dag har vi konsesjon på levering av BPA til mange kommuner over hele landet.

Ta kontakt med oss på tlf. 453 30 231 for å høre om vi er der du bor, eller se her.

Vi har inngående kjennskap til pasient- og brukerettsloven, dine rettigheter som arbeidsleder i en BPA-ordning
og kommunens plikter overfor deg. Vi oppdaterer oss kontinuerlig på de nyeste retningslinjene innen dette.

For oss er det viktig at du i størst mulig grad kan leve et uavhengig og selvstendig liv
– et liv der dine behov blir oppfylt og du får leve livet ditt på dine premisser.

Vi er medlem i NHO og våre tjenester er i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

LENE

Driftsleder BPA

Tlf. 453 30 231

ADA

Daglig leder

Tlf. 906 72 196

INGVILD

HR- og KHMS ansvarlig

Tlf. 553 85 000

BJØRNAR

Økonomisjef

Tlf. 948 28 880

LEA

Regnskapsmedarbeider

Tlf. 453 30 038

ANNE-LENE

Faglig rådgiver

Tlf. 907 70 499

ANETTE

Erfaring – og kundekonsulent

Tlf. 453 30 143

SERENNE

Erfaring – og kundekonsulent

Tlf. 467 95 299

CHRISTIANE

HR-koordinator

Tlf. 453 75 580

CAMILLA

Driftskoordinator BPA

Tlf. 453 30 237

TOR KRISTIAN

Regnskapsmedarbeider

Tlf. 991 60 738