Hva er BPA?

BPA handler om likeverd og livskvalitet. Det er ikke funksjonsnedsettelsen din som skal motta BPA, men du som menneske, med dine selvstendige ønsker og behov.

Det er ikke du som skal tilpasse deg BPA-tjenestene, det er BPA-tjenestene som skal tilpasses deg.

Derfor er vi opptatt av å lære deg å kjenne og forstå dine behov, og er nøye og grundige når vi bistår deg som arbeidsleder med å lede din BPA-ordning.

BPA står for «brukerstyrt personlig assistanse». Det er en måte å organisere tjenester på, for mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

I BPA-ordningen vil behovet for både praktisk bistand og personlig assistanse bli møtt. Innenfor timerammene som kommunens vedtak gir, bestemmer du med BPA selv hva assistentene skal gjøre, hvor dere skal være og til hvilke tider assistansen skal gis.

Målet med BPA er at du skal få friheten til å leve et så selvstendig liv som mulig.

BPA-tjenestene vil variere med den enkeltes behov og ønsker, og vil være tilpasset til hver enkelt person. Derfor vil BPA-ordningene se veldig forskjellig ut.

La oss ta for oss to ulike eksempler:

Jasmin har Cerebral Parese (CP)

Som følge av denne kroniske sykdommen har hun behov for hjelp og assistanse 24/7. Assistentene hjelper henne med alt fra påkledning og personlig hygiene til restaurantbesøk og ferieturer.

Jasmin har et BPA-team som består av 8 faste assistenter og 5 tilkallingsvikarer. I løpet av hver dag er tre av assistentene sammen med henne, fordelt på dagvakt, ettermiddagsvakt og nattevakt.

Assistentene utfører alle oppgavene Jasmin ønsker og trenger, og som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen for assistentrollen.

Oliver er synshemmet

Han har 32 timer med BPA i uken. Oliver velger selv hvilke dager han vil at BPA-assistene skal bistå ham, og fordeler disse 32 timene som han vil.

Han utfører de fleste daglige gjøremål selv, men trenger hjelp når han blant annet skal handle mat, dra på svømming, vaske huset, kjøres til avtaler, klippe gresset og kjøpe julegaver. Noen ganger samler han opp timene sine og tar med assistentene på hyttetur en helg. Oliver har et BPA-team med 2 faste assistenter og 2 tilkallingsvikarer.

Ved hjelp av BPA-ordningen kan han leve et selvstendig liv og har selv styringen på hvem som skal være assistentene hans, når de skal komme og hva de skal hjelpe ham med.

BPA-ordningen vil se annerledes ut dersom den gjelder et barn, les mer om det her:

Som du ser av eksemplene over innebærer BPA vanligvis ikke helsetjenester. Assistentene er som oftest ikke helsepersonell og det kreves ingen spesiell utdannelse for å være BPA-assistent.

I enkelte tilfeller kan det likevel hende at BPA-assistentene kan gjøre enkle helserelaterte tjenester, men dette organiseres i så fall i samarbeid med kommunen.

De vanlige oppgavene en BPA-assistent bidrar ved er blant annet:
• Personlig hygiene
• Husvask
• Innkjøp av mat og matlaging
• Henting og kjøring til avtaler
• Deltakelse i aktiviteter, som for eksempel kino, konsert, turer, sykling, osv.

Formålet med BPA-ordningen er at du skal kunne leve et så selvstendig liv som mulig, både i og utenfor hjemmet.

Du skal selv ha kontroll over hverdagen din, og derfor er du som har BPA selv arbeidsleder for assistentene dine. Det vil si at du velger hvem du vil ha som assistenter, og at du er leder for dem i det daglige. Det å være arbeidsleder selv er frigjørende, samtidig som det kan være mye å holde styr på. Derfor vil vi i Assent hjelpe deg med denne oppgaven, og støtte deg i å skreddersy BPA-ordningen til deg og dine ønsker.

Vi i Assent vil blant annet bidra med å:
• Følge opp deg og BPA-ordningen din og tilby deg assistanse, råd og veiledning
• Gi deg opplæringen du trenger for å være arbeidsleder
• Koordinere og kommunisere med kommunen
• Hjelpe deg med å finne de beste assistentene og bistå i ansettelsesprosessen
• Gi assistentene dine opplæring og veiledning
• Sørge for at dine behov og dine ønsker blir ivaretatt til enhver tid