Hvem kan få BPA?

BPA skal være et verktøy for likestilling og selvstendighet. I møte med alle lover og regler kan en fort bli overveldet av informasjon og krav fra det offentlige. Vi kan hjelpe deg med å navigere gjennom dette og bidra til at du får full kontroll over hva du har krav på og hvem du skal forholde deg til. Vi er alltid tett på og jobber nært med hver enkelt arbeidsleder som velger oss.

Hvis du har et langvarig behov for assistanse kan du ha rett på BPA. Alle har rett til å søke om BPA og få vurdert sin individuelle situasjon, uavhengig av om du har rett på BPA eller ikke. Det er kommunen du bor i som vurderer din situasjon og avgjør hvor mange timer assistanse du får i uken. Noen har et stort behov, for eksempel for kontinuerlig assistanse, andre har betydelig mindre behov, for eksempel for assistanse to dager i uken.

Det finnes visse betingelser for at du skal ha rett på BPA. Muligheten til å få BPA er likevel ikke begrenset til dette. Det er ikke satt noen nedre grense for hvor stort assistansebehov du må ha.

Dersom bistandsbehovet er så omfattende, eller av en slik art, at det er hensiktsmessig å organisere tjenestene som BPA, kan du få tildelt BPA. Det er kommunen din som gjør vurderingen, men de skal legge vekt på brukermedvirkning og hva du ønsker.

Uavhengig av behovsmengde er det lurt å sende en søknad dersom du ønsker BPA.

Du har rett på BPA hvis:

Langvarig assistansebehov

Du har et langvarig assistansebehov, som vil si mer enn to år fram i tid.

Stort assistansebehov

Du har et stort assistansebehov, som i hovedsak betyr at du trenger assistanse over 32 timer per uke.

Du har også rett på BPA hvis du har behov for 25-32 timer i uken, med mindre kommunen kan dokumentere at det vil medføre vesentlig økt kostnad å tilby BPA.

Under 67 år

Du er i utgangspunktet under 67 år.

BPA-ordningen vil se litt annerledes ut dersom den gjelder et barn

Ta testen vår!

Testen kan gi deg en pekepinn på hva du kan ha krav på av assistanse. Den gir ingen fasitsvar og det er kommunen som fatter vedtak om BPA, på bakgrunn av en individuell vurdering av din situasjon og dine behov.

Du kan alltid ringe oss for veiledning når det gjelder hvordan du skal gå frem for å søke om BPA.

Ring oss på tlf. 453 30 231 eller send en e-post på bpa@assent.no. Du vil få svar innen kort tid av vårt dyktige team av BPA-rådgivere. Du kan ta testen vår for å få vite om du eller barnet ditt kan ha rett på BPA.

Les mer om hvordan du kan søke om BPA her.

Ønsker du å bytte leverandør til oss? Les mer her eller ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.