Funksjonsassistanse

Med funksjonsassistanse kan du få den bistanden du trenger for å være i jobb. Det kan være utfordringer knyttet til arbeid når man har en funksjonsnedsettelse. Med funksjonsassistanse kan du få dekket de behovene du har på arbeidsplassen, slik at du kan være fri til å gjøre jobben din. På den måten kan du være en aktiv del av arbeidslivet, enten ved å bli i den jobben du har eller få deg en ny jobb. Funksjonsassistanse blir dekket av NAV.

La oss ta for oss et eksempel for å vise hvordan funksjonsassistanse kan fungere:
Grete (36) jobber som grafisk designer og har MS. Med funksjonsassistenten ved sin side får hun bistand til de praktiske utfordringene ved å være på arbeidsplassen, og Grete gjør alle arbeidsoppgavene med grafisk design selv. Assistenten bistår når Grete skal komme seg inn på kontoret, komme seg på plass ved skrivebordet og pakke opp PC-en. Videre assisterer hun ved toalettbesøk, i lunsjpausen og med påkledning når arbeidsdagen er slutt. Dersom Grete skal ha et møte med en kunde, hjelper assistenten med å koble opp PC-en til prosjektor, gjøre møterommet klart, lage kaffe til kundene og alle andre praktiske tilretteleggelser som Grete trenger hjelp med.

BPA på jobben

Funksjonsassistanse er på mange måter som å ha BPA på jobben. Lønnen til assistenten som er med deg på jobb blir dekket. Arbeidsoppgavene er det du selv som skal eie og utføre, assistenten skal bistå deg slik at du kan gjøre oppgavene selv. Det kan for eksempel være gjøremål som å lese, skrive, kjøre, bistand ved måltider eller være med på jobbreiser og møter. Du er selv arbeidsleder for dine assistenter og forteller dem hva de skal gjøre. Dersom du har BPA i tillegg, kan det være mulig å samkjøre tjenestene, slik at BPA-assistentene dine også er funksjonsassistentene dine.

Vi har lang erfaring med funksjonsassistanse
og kan tilrettelegge assistanse på jobb for deg.

Kan jeg få funksjonsassistanse?

Funksjonsassistanse er for deg med fysiske funksjonsnedsettelser eller nedsatt syn, og som har behov for assistanse for å kunne være i ordinært lønnet jobb. Det er NAV som vurderer din situasjon, og innvilger funksjonsassistanse for et år om gangen. NAV vurderer hvilket antall timer du får innvilget, og dekker lønnsutgifter til assistenter.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 453 30 231 hvis du lurer på om du kan få funksjonsassistanse, eller har noen spørsmål om funksjonsassistanse!

Slik får du funksjonsassistanse

Du må søke til NAV om å få assistanse på jobb. Du kan søke her.

I søknaden må du dokumentere din funksjonsnedsettelse. Det er ikke nødvendig å ha BPA-vedtak for å kunne søke. Det er en fordel at du vedlegger en arbeidsplassvurdering gjort av ergoterapeut, fysioterapeut eller bedriftshelsetjeneste til søknaden. Vi i Assent hjelper deg gjerne med søknaden og støtter deg hele veien i søknadsprosessen. Vi kan hjelpe deg med søknadsskjema og har nødvendig kompetanse slik at vi kan gjøre en arbeidsplassvurdering hos deg.

Assent har lang erfaring med funksjonsassistanse, og vi ønsker å være der for deg slik at du enklest mulig kan være i jobb og få brukt din kompetanse. Det vil være en fordel for både deg og din arbeidsgiver å samarbeide med Assent om funksjonsassistansen, siden vi kan bistå med:

  • Utforming av søknad
  • Rekruttering og opplæring av assistenter
  • Rapportering til NAV
  • Andre administrative oppgaver