Slik søker du om BPA

Hvis du har behov for helse- og omsorgstjenester, og ønsker å få disse organisert som BPA, kan du søke kommunen din om dette. Les mer om hva som kan få BPA her. Alle har rett til å søke om BPA og få vurdert sin individuelle situasjon, så det er lurt å søke dersom du ønsker BPA.

I søknaden du sender inn må du beskrive dine behov, både hva du trenger hjelp til og hvor mye. Det er viktig å være både tydelig og detaljert i beskrivelsen din. Forklar hvilke aktiviteter du trenger assistanse til og vær nøyaktig i beskrivelsen av dette. Skriv gjerne en ukeplan med detaljert informasjon om hva du trenger assistanse til, og hvor mange timer du trenger assistanse, hver dag. Da kan du også legge sammen timeantallet for hver dag og regne ut hvor mange timer du trenger i uken.

Kommunen vurderer så din situasjon og lager et tildelingsvedtak. Dette er grunnlaget for hvor mange timer med BPA du skal ha, og hvilke assistansebehov som skal dekkes i BPA-ordningen. Kommunen bestemmer hvor mange timer BPA du får, men det er du selv som disponerer timene du får tildelt.
Det er ikke alltid like lett å navigere på din kommunes nettside for å finne ut av hvordan du skal søke, men vi har erfart at det hjelper å søke etter «bpa + din kommune» i din søkemotor.

I tillegg har vi samlet lenkene til sidene der du kan søke om BPA i alle kommunene vi samarbeider med. Klikk deg inn på den enkelte kommune i listen under, så blir du videresendt til riktig side.

Vi kan selvsagt hjelpe deg med å finne ut av hvem du skal ta kontakt med i kommunen. Ring gjerne vår driftsleder Lene på 453 30 231 hvis du lurer på noe!