Rollen som arbeidsleder
for dine assistenter

Vi bruker uttrykket «Assent i ryggen» for å illustrere hvordan vi støtter deg som arbeidsleder. Du kan se på oss som en trygg støttespiller som dekker ryggen din, eller som en ryggsekk som er fylt av alt du trenger for å drifte din egen BPA-ordning: Opplæring, kursing, informasjon og veiledning i alle deler av arbeidslederrollen – fra lovverk til hvordan rekruttere et godt team av assistenter.

Du skal kunne leve livet ditt som du ønsker – BPA-assistansen skal gjøre dette mulig. Det er derfor du får tittelen arbeidsleder når du får innvilget vedtak på BPA. Du er dine assistenters leder og du kan se på det som å drive din egen lille bedrift. Du velger dine assistenter og påvirker stillingsinstruksen deres. Vi er dine støttespillere som gir deg verktøykassen du trenger for å oppfylle lover og regler slik at dine assistenter er trygge i sine stillinger. Jo bedre team av assistenter du har rundt deg, jo mer stabilitet får du i ditt liv, og du blir også i stand til å leve ditt liv slik DU ønsker det.

Vi skal sørge for at dine behov og ønsker blir ivaretatt til enhver tid. Vi veileder og hjelper deg slik at du har god kunnskap om hva arbeidslederrollen innebærer.

Vi gir deg:

  • Oversikt over brukte vedtakstimer
  • Vikarordning
  • Digitale verktøy og elektroniske timelister
  • Utgiftsdekning til dine assistenter
  • Eget bankkort, så du slipper personlige utlegg
  • Grundig opplæring til deg som arbeidsleder
  • Tilrettelagt opplæring og kursing av dine assistenter
  • Støtte til rekruttering av assistenter
  • Arbeidslederhåndbok
  • Tett oppfølging og egen kontaktperson

Les historier fra våre arbeidsledere her!

Vårt ansvar er å bidra til at du står støtt i din rolle som arbeidsleder for dine assistenter.

Du skal være trygg på lover og regler, slik at du har kompetansen som kreves for å skape et godt arbeidsmiljø for dine assistenter. Et godt og trygt arbeidsmiljø er nødvendig for at assistene skal gjøre en god jobb. På denne måten kan du leve et selvstendig liv, og BPA kan gi deg muligheten til å bo der du vil, studere, jobbe, reise, delta på fritidsaktiviteter og mye mer. Hensikten med brukerstyrt personlig assistanse er å muliggjøre samfunnsdeltakelse og et aktivt og selvstendig liv.

Vi bistår deg med blant annet med rekruttering, opplæring og kursing av deg og dine assistenter. Vi gir individuell oppfølging til alle våre arbeidsledere. Vi er assistentenes formelle arbeidsgiver, så vi har ansvar for lønnsutbetalinger, forsikringer, pensjon, feriepenger og lignende.

Etter at du har fått innvilget BPA og valgt leverandør, er det neste du må gjøre å velge assistenter.

Hva gjør en BPA-assistent god og trygg på oppgavene sine?

Hvilke mennesker man liker best å ha som assistenter vil være subjektivt, men det er alltid viktig at ansvarsområder og oppgaver blir kommunisert grundig og nøyaktig. Det kan hindre mange misforståelser og vil danne et stabilt grunnlag for kommunikasjonen mellom dere. Våre arbeidsledere forteller oss at det er like mye god og tydelig kommunikasjon som gir grobunn for et godt samarbeid, som felles interesser eller hobbyer.

Samtidig må du tenke over om du har interesser som det er viktig for deg at assistene dine kan være med på. Dersom du for eksempel liker å sykle, ri, drive med håndarbeid eller se på fotball, kan det hende du vil ha assistenter som også har en interesse for det. Tenk også gjennom om det er viktig for deg at assistentene har førerkort.

Det er lurt å lete etter mennesker som har personlighetstrekk som går godt overens med dine. Det betyr ikke at du skal lete etter noen som er mest mulig lik deg selv, men like gjerne at det er noen som kan utfylle deg. Det viktigste er at du opplever at assistentene ser deg som person og respekterer hvordan du vil leve livet ditt, og at dere kan samarbeide og kommunisere godt.

Husk at vi i Assent har lang erfaring med BPA og kan bistå deg i hele rekrutteringsprosessen. Vi hjelper med alt fra annonsetekst til intervjuer og referansesjekk.