Arbeidstidsordning

5. august feiret vi sammen med vedtakseier at vi har fått godkjent arbeidstidsordning!

Assent har klart å virkelig individtilpasse BPA-ordningen til vedtakseier, slik at hun får mest mulig kontinuitet i hverdagen sin.

Med en god søknad til Arbeidstilsynet, sørget Assent for å ivareta både vedtakseier og ansatte.

Så med godkjent arbeidstidsordning i hånden, er teamet i Bjørnafjorden klare for nye vaktordninger.