Løvevenn

Assent er en stolt løvevenn! Vi støtter Løvemammaene med et fast beløp hver måned.

Løvemammaene gjør et kjempeviktig arbeid ved å kjempe for å bevare og styrke funksjonshemmede og syke barns rettigheter i Norge.

Les mer om Løvemammaene her.