Vi ble anbefalt Assent, og etter første telefonsamtale satt vi igjen med en god følelse.

Jeg opplever at jeg blir sett og lyttet til i Assent. Dere lytter til meg og mine behov i hverdagen.

Tanken slår meg: Hvorfor valgte vi nettopp Assent som leverandør til vår sønn Oscar med spesielle behov!?

Jeg fikk kjennskap til Assent gjennom en venn og ble anbefalt dem som BPA-leverandør…